Argumentatie

 

ÀLLE OVERHEDEN (van alle landen apart èn samen) moeten véél méér doen, om het broeikaseffect terug te dringen!

Onder andere door naar rato van hun energie-inhoud een ENERGIEHEFFING op ALLE produkten te leggen.

Hoe meer ENERGIE het kost om een produkt te maken, hoe zwaarder het belast zou moeten worden.

Liefst met eenzelfde soort belasting, die aan duidelijkheid niets te raden overlaat. 

De Stichting Milieubelang stelt daarom voor om de huidige btw op produkten -ironisch genoeg belasting toegevoegde waarde- die al in de meeste landen in alle fasen van de produktieprocessen voorkomt, zowel in naam als karakter te veranderen in BNWM, ofwel Belasting Negatieve Waarde Milieu, ofwel gewoon:

MILIEUBELASTING OP PRODUKTEN.

 

Mettertijd kan dan die milieubelasting op produkten gedifferentiëerd worden in een laag, hoog en extra hoog tarief: 5%, 15 % en 30%, of hoeveel nader nodig.

In een volgend stadium kunnen dan de primaire levensbehoeften – zoals voedingsmiddelen, kleding, geneesmiddelen, enz. – naar het lage tarief en secundaire levensbehoeften zoals fietsen, motoren, auto's, computers, tv's, jachten, 2e  huizen, enz. naar het hoge en extra hoge tarief.

Het bewustwordingsproces bij consumenten èn producenten zou door een dergelijke, zeer duidelijke en uniforme milieubelasting op produkten sterk worden bevorderd en het broeikaseffect zou op termijn – wereldwijd – beheersbaar gemaakt kunnen worden.

Nederland zou met de invoering van een dergelijke milieubelasting op produkten een voorbeeldfunctie in de wereld kunnen vervullen, die snel door andere landen zou kunnen worden nagevolgd.

Als wij onze kinderen en kleinkinderen in deze eeuw van het milieu (!) Niet voor onoverkomelijke problemen willen stellen, dan moet het toenemende broeikaseffect door het toenemende energiegebruik voor de toenemende consumptie van de toenemende wereldbevolking zo snel mogelijk structureel en mondiaal worden aangepakt met stringente geboortebeperkings-programma's (voor elk land afzonderlijk door de WHO) en invoering van milieubelasting op produkten. 

Inherent hieraan is het laten vervallen van alle btw op alle menselijke arbeid en diensten, omdat die op zichzelf niet milieubelastend zijn!

 

IEDEREEN MAG ZIJN EIGEN GELOOF HEBBEN,

MAAR ALLEMAAL SAMEN HEBBEN WE MAAR ÉÉN AARDBOL!!

STOP  PLUNDERING  OUR  EARTH  !!!