Doelstelling

DOELSTELLING VAN DE STICHTING MILIEUBELANG

 

De STICHTING MILIEUBELANG streeft sinds 1991 naar terugdringing van het broeikaseffect/ klimaatverandering/CO 2-uitstoot, door vermindering van de CONSUMPTIE.

Daardoor vermindert automatisch ook de uitstoot van CO2.

Met 80% is CO2 het belangrijkste broeikasgas.

De STICHTING MILIEUBELANG pleit daarom voor MILIEUBELASTING OP ALLE PRODUKTEN naar rato van hun energie-inhoud in plaats van de huidige BTW-schalen.

Voorlichting over onze CONSUMPTIE en bewustwording van de CO2 uitstoot die daarmee onlosmakelijk verbonden is, zijn daarbij essentiëel.

Consumptie zal daardoor meer verantwoord plaatsvinden en overconsumptie zal gelijkmatig afnemen.

De BTW op menselijke arbeid en dienstverlening kan/moet daarbij vervallen, omdat menselijke arbeid op zichzelf niet milieubelastend is. Daardoor wordt ook de werkgelegenheid weer bevorderd.

Op onze aarde resteert te weinig voor een menswaardig bestaan van 7,5 miljard mensen! De circa 1,5 miljard mensen in Westerse- èn ontwikkelde industrielanden –dat is 20% van de wereldbevolking– die nu nog 4 maal meer grond- en brandstoffen gebruiken, dan per wereldburger beschikbaar is, zullen aanzienlijk véél minder grond- en brandstoffen moeten gaan gebruiken.

 

VÉÉL MEER MINDER!!