Wat is CO2?

 

CO2 is een giftig gas, dat zwaarder is dan lucht. CO2 staat voor koolstofdioxide. CO2 komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen olie en gas.

Bijvoorbeeld bij de verbranding van 1 liter benzine met 15 gelijke delen lucht ontstaat maar liefst 2,5 kilogram CO2, die direct terecht komen in de atmosfeer. CO2 komt altijd al voor in de atmosfeer, in de zeer lage concentratie van 275 delen per miljoen. Dat is bijna 0,03% ofwel 3/100%.  Bij 10 keer meer, dat is 0,3% ofwel 3 pro mille CO2 in de lucht, vormt  CO2 al een gevaar voor de gezondheid van mens en dier en bij 100 keer meer -dat is 3% van de lucht die wij inademen-  raakt een mens bewusteloos en gaat uiteindelijk dood.

Door het industriële tijdperk na de 2e wereldoorlog, is de CO2 in de atmosfeer al toegenomen tot  4/100%, ofwel 0,04%.  Dat lijkt weinig maar 10 maal meer is 4 pro mille en honderd maal meer is al 4%.

Dan is menselijk en dierlijk leven op aarde al niet meer mogelijk en sterft de mensheid uit. Omdat CO2 zwaarder is dan lucht zakt de meeste CO2 naar de onderste -menselijke leeflaag- in de atmosfeer.