Berekening CO2

 

80% van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2 75% van die CO2  komt door verbranding van fossiele brandstoffen.

(75% van 80% is 60% van het broeikaseffect).

70% van de verbranding van die fossiele brandstoffen, gebeurt door industrie en elektriciteitscentrales.

(70% van 60% is dus 42% van het broeikaseffect).

42% van het broeikaseffect (door CO2) plus 20% van het broeikaseffect (door andere broeikasgassen) is dus 62% van het broeikaseffect door industrie en elektriciteitscentrales, is bijna 2/3 deel van het broeikaseffect.