Een laag profiel is goed; een hoog profiel is slecht! 

 

Ik kan het milieu niet redden, maar ik kan het wel minder verslechteren, door mijn CO2 PROFIEL zoveel mogelijk te verlagen.

Als ik het alleen doe helpt het weinig!

Als U het ook doet helpt het een beetje.

Als we het allemaal doen scheelt het een hoop!

Wij kunnen ZELF onze  DIRECTE  uitstoot van CO2 verlagen door:

  • Minder autorijden:  bij elke liter benzine, diesel en gas, die in onze auto verbrandt, wordt respectievelijk 2,5, 2,6 en 1,5 KILO (!) CO2 uitgestoten: Hoe zuiniger de auto, hoe beter!
  • Minder vliegen:  elke liter kerosine produceert bij verbranding 2,5 KILO CO2  (verbruik 15 liter per km).
  • Minder stoken:  verwarmingsketels blazen 1,8  KILO  CO2 per m3 gas de lucht in.
  • Minder warm water gebruiken:  opwarming van 1 liter water kost circa 0,1 KILO CO2.

 

Wij kunnen  ZELF onze  INDIRECTE  uitstoot van CO2 verlagen door:

  • Minder electriciteitsgebruik:  bij het opwekken van elektriciteit worden veel kolen, olie  en gas verbruikt, waardoor veel CO2 wordt uitgestoten.
          1 kilowattuur elektriciteit kost 0,8 KILO CO2. (c.c.+wkk).
  • Minder producten kopen:  Elk product kost enorm veel  DIRECTE  en  INDIRECTE  energie -EN- de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot- om gemaakt te kùnnen worden.

 

Hoe MINDER  producten wij aanschaffen, hoe  ZUINIGER  wij met producten omgaan, hoe LANGER  wij producten  GEBRUIKEN,  hoe  REPARABELER  producten gemaakt worden en hoe meer we laten REPAREREN,  des te minder CO2 stoten wij uit.

 

WAT IS UW CO2 UITSTOOT?

VANDAAG?

DEZE MAAND?